Get Adobe Flash player

Login Form

ปฏิทินประจำวัน

มิถุนายน 2018
25
วันจันทร์
14:59
BuaXua Calendar

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

098276
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
35
34
69
97856
1451
1609
98276

Your IP: 54.166.160.105
Server Time: 2018-06-25 14:59:51

QR Code เว็บ ร.ร.บ้านโป่ง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่ง - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

ปรัชญา

สุขา สงฺฆส สามคฺคี ความสามัคคีก่อให้เกิดสุข

ปณิธาน
  
การศึกษานำ กิจกรรมเด่น?? เน้นคุณธรรม

 คำขวัญ คติพจน์
 ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ก่อให้เกิดสุข 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านโป่งจัดส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในเขตพื้นที่ในเขตบริการ
? ? ? ? ? ?ได้รับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานทุกคน จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ด้วยสื่อ
? ? ? ? ? ? และวิธีการที่หลากหลาย นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะ
? ? ? ? ? ?ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
? ? ? ? ? ?กรมอนามัย เป็นคนดีตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
? ? ? ? ? ?สู่มืออาชีพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมเอื้อการเรียนรู้ ชุมชนร่วมจัดการศึกษา
? ? ? ? ? ?ภายใน ปี 2555?

?

? ???พันธกิจ ?จัดการศึกษาระดับ อนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
?ผู้เรียนเป็นสำคัญบนฐาน เก่งดี มีคุณค่า ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ส่งเสริม

? ? ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพตาม
? เกณฑ์กรมอนามัย พัฒนาครูสู่มืออาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งแวดล้อม

? ? เอื้อต่อการเรียนรู้ ชุมชนร่วมจัดการศึกษา
??

?จุดเน้น จุดเด่น และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

ผู้เรียนมีสุขภาพดี เป็นคนดีมีคุณธรรม

?เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

?โรงเรียนส่งเสริมกีฬา

?

?สีประจำโรงเรียน

?"สีชมพู - เหลือง"

ข่าว-ทั่วไป

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา