Get Adobe Flash player

Login Form

ปฏิทินประจำวัน

มิถุนายน 2024
14
วันศุกร์
03:11
BuaXua Calendar

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

928161
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
61
471
2720
921503
7464
18161
928161

Your IP: 34.239.151.124
Server Time: 2024-06-14 03:11:21

QR Code เว็บ ร.ร.บ้านโป่ง

ประกาศเผยแพร่ ผลงานวิชาการ คุณครูนรินทร์โชติ - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง

?

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
คุณครูนรินทร์โชติ ?คุรุเกียรติการณ์

?

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง

เรื่อง ?เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) คุณครูนรินทร์โชติ ?คุรุเกียรติการณ์

----------------------------------

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การสร้างนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ ซึ่งนักเรียนมีปัญหาทักษะการปฏิบัติ? โดยใช้สำหรับเวลาสอนปกติ แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ มีจำนวน 6 เล่ม?ได้เขียนมาจากการศึกษาวิเคราะห์? การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา? ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551โดยมุ่งเน้นให้แผนการจัดการเรียนรู้นี้? มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ?2551?โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมไปด้วยดี

ขอบคุณผู้ที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านโป่ง ที่กรุณาตรวจสอบให้คำแนะนำด้านคุณภาพของเครื่องมือ ขอขอบคุณ ครูโรงเรียนบ้านโป่ง ที่กรุณาตรวจสอบให้คำแนะนำด้านการใช้ภาษา และขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านโป่ง ที่กรุณาตรวจสอบให้คำแนะนำและความเหมาะสมของเนื้อหากิจกรรม? กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งผู้จัดทำหวังว่า แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นตัวอย่างหรือแนวทางหนึ่งที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ของท่าน? เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

?ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการสอนได้ที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

ข่าว-ทั่วไป

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา